2 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • بسترن ,B50F ,1394

  [ 4 روز پیش ]

  تهران

  سفید، دو لکه رنگ، با عرض سلام ماشین دارای دو لکه رنگ ب اندازه یک کف ....

  کارکرد 21,800 کیلومتر

  66,000,000 تومان

 • بسترن ,B50F ,1395

  تهران

  سفید، بدون رنگ، بیمه بدنه و شخص ثالث ۶ ماه بی صدا و کم مصرف....

  کارکرد 33,000 کیلومتر

  73,000,000 تومان