1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • الدزمبیل ,سیرا ,1990

    سمنان

    سفید، بدون رنگ، گیربکس نو شده.فنی بینهایت سالم.بدون تصادف و صافکار....

    کارکرد 500,000 کیلومتر

    تماس بگیرید