3 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • آریا ,گوناگون ,1395

  آذربایجان غربی

  سفید، بدون رنگ، حواله ۱۵ میلیون پیش پرداخت...دعوتنانه صادر شده ۲۴۱....

  صفر کیلومتر

  تماس بگیرید

 • آریا ,گوناگون ,1391

  تهران

  خاکی، چند لکه رنگ، ....

  کارکرد 100,000 کیلومتر

  تماس بگیرید

 • آریا ,گوناگون ,1384

  تهران

  سبز، دور رنگ، ....

  کارکرد 100,000 کیلومتر

  10,000,000 تومان