1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • دوج ,موناکو ,1973

    تهران

    کلکسیونی، آبی، بدون رنگ، پلاک قدیم موتور 400 بدون خش رنگ شدگی فابریک 38سا....

    کارکرد 44,000 کیلومتر

    125,000,000 تومان