4 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • ون ,دلیکا ,1386

  خوزستان

  سبز، بدون رنگ، ۹سال تخفیف بیمه سال۸۶ لاستیک ۸۰درصد ۱۹۸هزار کار....

  کارکرد 198 کیلومتر

  45,000,000 تومان

 • ون ,دلیکا ,1386

  تهران

  سبز، بدون رنگ، دارای خط فعال و در آمد خوب 7سال تخیف بیمه دارد خ....

  کارکرد 417,000 کیلومتر

  آگهی سبز

  35,000,000 تومان

 • ون ,دلیکا ,1386

  تهران

  سبز، بدون رنگ، فنی سالم خط کارنکرده شخصی بیشتر استفاده شده تخفیف ....

  کارکرد 200,000 کیلومتر

  27,000,000 تومان

 • ون ,سیبا ,2009

  [ 1395/10/15 ]

  خراسان رضوی

  سفید، بدون رنگ، ده ماه بیمه ۵سال تخفیف لاستیک۸۰درصد دوربین دنده عق....

  کارکرد 175,000 کیلومتر

  40,000,000 تومان