1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • تویوتا ,کرولا XLI ,1992

    آذربایجان غربی

    سفید، اوراقی، تویوتا کرولا xl, کاملا سالم و حاضر بکار بصورت برگه....

    کارکرد 1 کیلومتر

    4,000,000 تومان