2 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • ون ,دلیکا ,1386

  تهران

  سبز، یک لکه رنگ، فنی سالم کم کارکرد در برقی چهار حلقه لاستیک نو با ....

  کارکرد 211,000 کیلومتر

  30,000,000 تومان

 • ون ,دلیکا ,1386

  مازنداران

  سبز، یک لکه رنگ، ون تاکسی ساری میباشد....

  کارکرد 1 کیلومتر

  تماس بگیرید