4 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • فولکس ,گل ,1385

  تهران

  سفید، یک لکه رنگ، " لطفاً دلال تماس نگيرد "....

  کارکرد 155,000 کیلومتر

  21,000,000 تومان

 • فولکس ,گل ,1387

  تهران

  قهوه ای، یک لکه رنگ، بیمه ٨ ماه - معاینه فنی-لاستیک ٩٠ درصد-کارکرد واقع....

  کارکرد 130,000 کیلومتر

  25,500,000 تومان

 • فولکس ,گل ,1387

  تهران

  مشکی، یک لکه رنگ، بیمه تا برج ٩ سال دیگه. ٨ سال تخفیف بیمه. بالای در....

  کارکرد 190,000 کیلومتر

  23,000,000 تومان

 • فولکس ,گل ,1384

  تهران

  نقرآبی، یک لکه رنگ، درحد صفر، تك رنگ،....

  کارکرد 130,000 کیلومتر

  تماس بگیرید