2 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • ب ام و ,325i ,2005

  تهران

  سرمه ای، دو لکه رنگ، فوق العاده سالم به شرط نمایندگی تک برگ سند تخفیف ....

  کارکرد 222,000 کیلومتر

  85,000,000 تومان

 • ب ام و ,530i ,2007

  تهران

  سفید، دو لکه رنگ، ماشین بدون ضربه ،2گلگیر رنگ بدون تعویض ،صندلی ها ب....

  کارکرد 200,000 کیلومتر

  120,000,000 تومان