1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • وانت ,دییر ,1378

    خراسان رضوی

    سفید، چند لکه رنگ، فنی سالم یکسال بیمه لاستیک خوب....

    کارکرد 300,000 کیلومتر

    4,000,000 تومان