1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • هوندا ,سیویک ,1992

    همدان

    نوک مدادی، چند لکه رنگ، فنی و بدنه در حد معاوضه با خودرو امریکایی....

    کارکرد 260,000 کیلومتر

    20,000,000 تومان