1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • ون ,دلیکا ,1387

    تهران

    سبز، گلگیر رنگ، 8سال تخفيف بيمه....

    کارکرد 240,000 کیلومتر

    30,000,000 تومان