1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • تویوتا ,کرونا ,1985

    اصفهان

    سفید، گلگیر رنگ، کرونا 1800 - هیدرولیک - 5 دنده - تا 96/9 بیمه با 1....

    کارکرد 420,000 کیلومتر

    9,800,000 تومان