1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • تویوتا ,کمری GLX ,2007

    یزد

    نقره ای، گلگیر تعویض، سفارش عمان. فول اپشن. سمت چپ کامل رنگ گلگیر ج....

    کارکرد 250,000 کیلومتر

    72,000,000 تومان