1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • ساینا ,Ex ,1395

  [ 1395/10/21 ]

  خراسان رضوی

  سفید، کاپوت تعویض، فوق العاده تمیز،کاپوت به علت افتادن نردبان تعویض،ا....

  کارکرد 6,000 کیلومتر

  25,900,000 تومان