2 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • تویوتا ,پرادو VX چهار در ,2006

  خراسان رضوی

  ، چند لکه رنگ، پرادو استثنایی نو اسپشیال vx4000چهار در زاپاس زیر ....

  کارکرد 218,000 کیلومتر

  165,000,000 تومان

 • تویوتا ,کرونا ,1991

  البرز

  ، دو لکه رنگ، کاربراتو دینام هیدرولیک همه تازه استوک اروپایى اند....

  کارکرد 380,000 کیلومتر

  15,300,000 تومان