2 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • فولکس ,استیشن ,1985

  تهران

  ، کامل رنگ، فولکس واگن دارای 50لیتر مخزن آب،گازو یخچال با دو م....

  کارکرد 305,000 کیلومتر

  45,000,000 تومان

 • فولکس ,گل ,1384

  تهران

  ، دو لکه رنگ، فنی درجه یک .سانروف فابریک .معاوضه هم می کنم با ما....

  کارکرد 200,000 کیلومتر

  17,000,000 تومان