1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • وانت ,باو ,1382

    خراسان رضوی

    آبی، گلگیر رنگ، نیسان ازصفری امداد بوده تازه باری شده تازه تعمیر ....

    کارکرد 120,000 کیلومتر

    11,000,000 تومان