1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • تویوتا ,2F وانت ,1983

    تهران

    خاکی، کامل رنگ، تیوتا ۲اف وانت بیمه ۱سال تخفیف ۵سال موتور گیربکس د....

    کارکرد 1 کیلومتر

    14,000,000 تومان