10 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • ون ,دلیکا ,1386

  تهران

  سبز، بدون رنگ، فنی به شرط ....

  صفر کیلومتر

  45,000,000 تومان

 • ون ,دلیکا ,1385

  [ 5 روز پیش ]

  تهران

  سبز، چند لکه رنگ، جلو بندي و موتور تازه تعمير نياز به صافكاري و نقاش....

  کارکرد 280,000 کیلومتر

  تماس بگیرید

 • ون ,دلیکا ,1386

  [ 5 روز پیش ]

  تهران

  سبز، دور رنگ، ....

  صفر کیلومتر

  21,000,000 تومان

 • ون ,دلیکا ,1386

  تهران

  سبز، یک لکه رنگ، فنی سالم کم کارکرد در برقی چهار حلقه لاستیک نو با ....

  کارکرد 211,000 کیلومتر

  30,000,000 تومان

 • ون ,دلیکا ,1386

  مازنداران

  سبز، یک لکه رنگ، ون تاکسی ساری میباشد....

  کارکرد 1 کیلومتر

  تماس بگیرید

 • ون ,دلیکا ,1386

  خوزستان

  سبز، بدون رنگ، ۹سال تخفیف بیمه سال۸۶ لاستیک ۸۰درصد ۱۹۸هزار کار....

  کارکرد 198 کیلومتر

  45,000,000 تومان

 • ون ,دلیکا ,1386

  تهران

  سبز، بدون رنگ، دارای خط فعال و در آمد خوب 7سال تخیف بیمه دارد خ....

  کارکرد 417,000 کیلومتر

  آگهی سبز

  35,000,000 تومان

 • ون ,دلیکا ,1387

  تهران

  سبز، گلگیر رنگ، 8سال تخفيف بيمه....

  کارکرد 240,000 کیلومتر

  30,000,000 تومان

 • ون ,دلیکا ,1386

  تهران

  سبز، بدون رنگ، فنی سالم خط کارنکرده شخصی بیشتر استفاده شده تخفیف ....

  کارکرد 200,000 کیلومتر

  27,000,000 تومان

 • ون ,دلیکا ,1386

  تهران

  سبز، چند لکه رنگ، بنام خدای متعا....

  کارکرد 350,000 کیلومتر

  آگهی سبز

  25,000,000 تومان