14 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • پراید ,صندوق دار ,1388

  تهران

  سرمه ای، گلگیر رنگ، ....

  کارکرد 130 کیلومتر

  تماس بگیرید

 • پراید ,صندوق دار ,1383

  تهران

  سرمه ای، دور رنگ، دارای یکسال بیمه ثالث و بدنه....

  کارکرد 380 کیلومتر

  6,500,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1381

  تهران

  سرمه ای، بدون رنگ، ....

  صفر کیلومتر

  16,600,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1382

  كرمانشاه

  سرمه ای، چند لکه رنگ، پراید از نظر فنی سالم بیمه یازده ماه داره یازده سا....

  کارکرد 390,000 کیلومتر

  6,000,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1384

  مازنداران

  سرمه ای، دور رنگ، پراید تک . دور رنگ موتور سقف و صندوق عقب بیرنگ در ....

  کارکرد 240,000 کیلومتر

  8,400 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1383

  تهران

  سرمه ای، بدون رنگ، کاملا بی رنگ به شرط کارشناسی با رخ تمیز در حد ماشی....

  کارکرد 1 کیلومتر

  9,500,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1384

  تهران

  سرمه ای، یک لکه رنگ، بيمه ١ سال لاستيكها نو فوق الاده سالم....

  کارکرد 270,000 کیلومتر

  12,800,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1384

  تهران

  سرمه ای، چند لکه رنگ، ....

  کارکرد 1 کیلومتر

  تماس بگیرید

 • پراید ,131EX ,1383

  تهران

  سرمه ای، چند لکه رنگ، پراید سورمه ای هفت رنگ، رخ عالی، فنی سالم،تمام سرو....

  کارکرد 175,000 کیلومتر

  8,300,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1388

  تهران

  سرمه ای، گلگیر تعویض، مدل 88/12/19، بیمه تا آخر 95، تخفیف بیمه از ابتدا،....

  کارکرد 189,000 کیلومتر

  12,000,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1388

  تهران

  سرمه ای، گلگیر تعویض، پراید سرمه ای متالیک مدل۱۹ اسفند ۸۸ رنگ سرمه ای مت....

  کارکرد 189,000 کیلومتر

  11,300,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1383

  خوزستان

  سرمه ای، کامل رنگ، ....

  کارکرد 36,000 کیلومتر

  5,500,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1385

  اصفهان

  سرمه ای، دور رنگ، ساعت تماس 17 الی 22،‌ تخفیف کامل بیمه،‌ لاستیک نو،....

  کارکرد 240,000 کیلومتر

  8,500,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1385

  اصفهان

  سرمه ای، دور رنگ، ساعت تماس 17 الی 22،‌ تخفیف کامل بیمه،‌ لاستیک نو،....

  کارکرد 240,000 کیلومتر

  تماس بگیرید