1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • تویوتا ,کرولا GLI ,1993

    کردستان

    سرمه ای، کامل رنگ، تویوتا کرولا 1600 انژکتور 16 سوپاپ بیمه تا اخربرج ....

    کارکرد 200,000 کیلومتر

    20,500,000 تومان