4 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • ساینا ,Ex ,1395

  [ 1395/10/21 ]

  خراسان رضوی

  سفید، کاپوت تعویض، فوق العاده تمیز،کاپوت به علت افتادن نردبان تعویض،ا....

  کارکرد 6,000 کیلومتر

  25,900,000 تومان

 • ساینا ,Ex ,1395

  [ 1395/10/20 ]

  تهران

  سفید، بدون رنگ، ....

  کارکرد 600 کیلومتر

  تماس بگیرید

 • ساینا ,Ex ,1395

  [ 1395/10/17 ]

  تهران

  سفید، بدون رنگ، مشابه صفر تمام سرویس های دوره ای انجام شده روغن کا....

  کارکرد 4,000 کیلومتر

  26,500,000 تومان

 • ساینا ,Ex ,1395

  خراسان جنوبی

  سفید، گلگیر رنگ، ....

  کارکرد 6,000 کیلومتر

  26,000,000 تومان