1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • ون ,نارون ,1388

    خراسان رضوی

    صورتی، کاپوت رنگ، ون نارون مدل88تمیزواستثنایی بیمه ندارد تخفیف1سال ....

    کارکرد 200,000 کیلومتر

    32,000,000 تومان