1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • دنا ,EF7 ,1395

  [ 1395/10/21 ]

  تهران

  طوسی، بدون رنگ، ....

  کارکرد 8,000 کیلومتر

  43,000,000 تومان