1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • تویوتا ,کراون ,1985

    یزد

    قرمز، دور رنگ، از هر لحاظ بی نقص شیشه ها برقی کولر و بخاری و یخچا....

    کارکرد 1 کیلومتر

    12,000,000 تومان