1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • فولکس ,گلف ,1992

    تهران

    قرمز، کامل رنگ، فولکس گلف نسل ۲ مدل ۹۲،موتور ۱۸۰۰ کولر دار، وضعیت ....

    کارکرد 1 کیلومتر

    18,000,000 تومان