2 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • ون ,دلیکا ,1387

  تهران

  نقره ای، چند لکه رنگ، ....

  کارکرد 240,000 کیلومتر

  24,000,000 تومان

 • ون ,کاروان سایپا ,1384

  خوزستان

  نقره ای، دو لکه رنگ، ....

  کارکرد 96,000 کیلومتر

  15,700,000 تومان