11 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • سمند ,X7 ,1385

  [ 4 روز پیش ]

  تهران

  نوک مدادی، بدون رنگ، ....

  کارکرد 200,000 کیلومتر

  16,300,000 تومان

 • سمند ,سورن ,1387

  [ 6 روز پیش ]

  تهران

  نوک مدادی، کاپوت رنگ، سمند سورن.سال 87 -رنگ شدگی فقط کاپوت -بدن ضعف -نوک....

  کارکرد 190,000 کیلومتر

  19,000,000 تومان

 • سمند ,LX EF7 ,1393

  بوشهر

  نوک مدادی، بدون رنگ، ....

  کارکرد 142,000 کیلومتر

  25,700,000 تومان

 • سمند ,X7 ,1386

  [ 1395/10/25 ]

  البرز

  نوک مدادی، چند لکه رنگ، ....

  کارکرد 150,000 کیلومتر

  17,000,000 تومان

 • سمند ,X7 ,1385

  [ 1395/10/25 ]

  قزوین

  نوک مدادی، بدون رنگ، ماشین بی رنگ است حتی سپرها. کف پوش داشته و موکت زی....

  کارکرد 225,000 کیلومتر

  17,000,000 تومان

 • سمند ,LX ,1385

  [ 1395/10/18 ]

  تهران

  نوک مدادی، یک لکه رنگ، فقط مصرف کننده....

  کارکرد 270,000 کیلومتر

  15,500,000 تومان

 • سمند ,LX ,1385

  [ 1395/10/18 ]

  تهران

  نوک مدادی، یک لکه رنگ، ده سال تخفیف بیمه. فقط مصرف کننده....

  کارکرد 270,000 کیلومتر

  15,500,000 تومان

 • سمند ,X7 ,1385

  [ 1395/10/11 ]

  تهران

  نوک مدادی، دو لکه رنگ، ....

  کارکرد 200,000 کیلومتر

  16,500,000 تومان

 • سمند ,X7 ,1385

  [ 1395/10/11 ]

  تهران

  نوک مدادی، چند لکه رنگ، باسلام ماشین دو سال دست خودم سالم بدون خرج بیمه نه....

  کارکرد 1 کیلومتر

  16,500,000 تومان

 • سمند ,LX EF7 ,1390

  اصفهان

  نوک مدادی، بدون رنگ، با سلام. بدون رنگ_فنی سالم به شرط_بیمه تا آخر مهر....

  کارکرد 105,000 کیلومتر

  21,000,000 تومان

 • سمند ,X7 ,1386

  [ 1395/9/24 ]

  خراسان رضوی

  نوک مدادی، دو لکه رنگ، ماشین فوق العاده تمیز، فنی عالی به شرط میدم، واشر ....

  کارکرد 225,000 کیلومتر

  16,800,000 تومان