1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • پراید ,131SE ,1393

    تهران

    گذر موقت، سفید، بدون رنگ، پراید سفید مدل خرداد93، بی رنگ فنی سالم بیمه تا او....

    کارکرد 65,000 کیلومتر

    17,500,000 تومان