1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • فولکس ,گل ,1384

    خراسان رضوی

    بژ، کاپوت تعویض، سلام، ماشین به لحاظ موتوری کاملا سالم و شتاب عالی....

    کارکرد 180,000 کیلومتر

    11,000,000 تومان