5 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • پراید ,هاچ بک ,1375

  خراسان شمالی

  سفید، دور رنگ، ....

  صفر کیلومتر

  تماس بگیرید

 • پراید ,هاچ بک ,1375

  خراسان شمالی

  سفید، دور رنگ، ....

  صفر کیلومتر

  6,500,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1388

  خراسان شمالی

  سفید، دور رنگ، چهار درب بیرنگ الباقی رنگ و آبرنگ. روکش، کف پوش،....

  کارکرد 110,000 کیلومتر

  10,300,000 تومان

 • پراید ,141 ساده ,1386

  خراسان شمالی

  خاکستری، بدون رنگ، ماشین سالم فنی به شرط....

  کارکرد 200,000 کیلومتر

  11,000,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1382

  خراسان شمالی

  سفید، دور رنگ، پراید 82 دور رنگ تک 4ماه بیمه داره همش تخفیف ....

  کارکرد 300,000 کیلومتر

  6,700,000 تومان