2 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • ون ,دلیکا ,1386

  خوزستان

  سبز، بدون رنگ، ۹سال تخفیف بیمه سال۸۶ لاستیک ۸۰درصد ۱۹۸هزار کار....

  کارکرد 198 کیلومتر

  45,000,000 تومان

 • ون ,کاروان سایپا ,1384

  خوزستان

  نقره ای، دو لکه رنگ، ....

  کارکرد 96,000 کیلومتر

  15,700,000 تومان