1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • دنا ,1.7 لیتر ,1395

    سمنان

    سفید، بدون رنگ، تریم دو رنگ....

    کارکرد 200 کیلومتر

    45,100,000 تومان