1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • وانت ,کارا (تک کابین) ,1387

    قزوین

    سفید، بدون رنگ، معاوضه باپراید.بیمه تابرج7ازاول تخفیف.کفی باربندات....

    کارکرد 130,000 کیلومتر

    10,000,000 تومان