1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • پروتون ,ایمپیان ,2007

    کردستان

    بژ، بدون رنگ، قيمت ٣٠ ميليون ....

    کارکرد 210,000 کیلومتر

    تماس بگیرید