17 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • پراید ,صندوق دار ,1385

  كرمانشاه

  سفید، چند لکه رنگ، یک ساله بیمه دارد تخفیف بیمه ندارد لاستیک در حد 70....

  کارکرد 300,000 کیلومتر

  9,500,000 تومان

 • پراید ,131SL ,1390

  [ 7 روز پیش ]

  كرمانشاه

  نقره ای، چند لکه رنگ، ....

  کارکرد 156,000 کیلومتر

  12,800,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1387

  كرمانشاه

  زیتونی، چند لکه رنگ، مدل ۸۷ موتور مو صندوق وسقف وستون ورکاب بدون رنگ فن....

  کارکرد 220,000 کیلومتر

  1,100,000 تومان

 • پراید ,131TL ,1391

  كرمانشاه

  سفید، یک لکه رنگ، ماشین بدون ایراد وبرای مصرف کننده عالی هستش....

  کارکرد 150,000 کیلومتر

  17,000,000 تومان

 • پراید ,111SX ,1393

  كرمانشاه

  سفید، بدون رنگ، پراید 111 بی رنگ رینگ اسپورت کف کشی روکش صندلی لاس....

  کارکرد 46,000 کیلومتر

  19,000,000 تومان

 • پراید ,151TL ,1394

  كرمانشاه

  مشکی، بدون رنگ، ماشین درجه یک،دارای اتاق و کف،فنی در حد صفر،بیمه ی....

  کارکرد 32,000 کیلومتر

  16,500,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1382

  كرمانشاه

  سرمه ای، چند لکه رنگ، پراید از نظر فنی سالم بیمه یازده ماه داره یازده سا....

  کارکرد 390,000 کیلومتر

  6,000,000 تومان

 • پراید ,141 ساده ,1385

  كرمانشاه

  نقره ای، بدون رنگ، بیمه 10سال تخفیف،تاآخرخرداد96،فنی سالم....

  کارکرد 340,000 کیلومتر

  10,000,000 تومان

 • پراید ,131SE ,1394

  كرمانشاه

  اقساطی، سفید، بدون رنگ، ....

  کارکرد 50,000 کیلومتر

  اقساطی

 • پراید ,131SE ,1393

  كرمانشاه

  سفید، بدون رنگ، فروشی پراید۱۳۱ SE دوگانه سوز مدل دی ۹۳ بدون رنگ ....

  کارکرد 15,000 کیلومتر

  تماس بگیرید

 • پراید ,صندوق دار ,1387

  كرمانشاه

  نقره ای، بدون رنگ، 87 دوگانه سوز بدون رنگ فنی سالم بیمه 10 روزه واسش....

  صفر کیلومتر

  12,800,000 تومان

 • پراید ,131SE ,1395

  كرمانشاه

  سفید، بدون رنگ، ....

  صفر کیلومتر

  21,602,160 تومان

 • پراید ,131EX ,1390

  كرمانشاه

  نوک مدادی، کاپوت تعویض، ....

  کارکرد 240,000 کیلومتر

  13,500,000 تومان

 • پراید ,131SE ,1393

  كرمانشاه

  سفید، بدون رنگ، خودرو مذکور بدون خط و خش دوگانه فابریک. فول دو ایر....

  کارکرد 58,000 کیلومتر

  21,000,000 تومان

 • پراید ,131SL ,1390

  كرمانشاه

  سفید، بدون رنگ، بیمه تا مرداد96،کلا تخفیف بیمه،بی رنگ ،خط و خش دار....

  کارکرد 84,000 کیلومتر

  15,500,000 تومان

صفحه 1 [ 1 تا 15 از 17 ]