2 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • سمند ,LX EF7 ,1391

  کهگیلویه و بویراحمد

  سفید، گلگیر رنگ، سمند ef7دوگانه .یه گلگیر رنگ .زیر پا وفنی عال..بیم....

  کارکرد 100,000 کیلومتر

  22,000,000 تومان

 • سمند ,SE ,1391

  [ 1395/9/25 ]

  کهگیلویه و بویراحمد

  سفید، یک لکه رنگ، سمند SE فروشی گچساران بیمه فول دوگانه سوز دستی ....

  کارکرد 170,000 کیلومتر

  20,500,000 تومان