1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • وانت ,کارو دو کابین ,1392

    گلستان

    سفید، بدون رنگ، وانت کیا سرز دو کابین کره ای سرز سفید(بی رنگ) - گا....

    کارکرد 1 کیلومتر

    تماس بگیرید