1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • پروتون ,جن تو ,2008

    گیلان

    نارنجی، دور رنگ، موتوری سالم . کم خرج سواری عالی دور رنگ به علت خط....

    کارکرد 1 کیلومتر

    27,000,000 تومان