1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • تویوتا ,اریون ,2010

    مركزی

    سفید صدفی، یک لکه رنگ، ماشین خیلی تمیز.یه زیر در رنگ داره.بقیه ماشین بدون....

    کارکرد 120,000 کیلومتر

    145,000,000 تومان