6 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • سمند ,LX EF7 ,1391

  [ 6 روز پیش ]

  مركزی

  سفید، دو لکه رنگ، ماشین مناسب مصرف کننده طبق عکس دارای دو کف دست رنگ....

  کارکرد 114,000 کیلومتر

  24,700,000 تومان

 • سمند ,LX EF7 ,1390

  مركزی

  سفید، دو لکه رنگ، درب عقب شاگرد ویه کف دست گلگیرجلوشوفر رنگ داره، ف....

  کارکرد 150,000 کیلومتر

  23,500,000 تومان

 • سمند ,LX ,1395

  [ 1395/10/25 ]

  مركزی

  سفید، بدون رنگ، ....

  کارکرد 8,000 کیلومتر

  31,200,000 تومان

 • سمند ,LX EF7 ,1394

  مركزی

  سفید، بدون رنگ، سمند ال ایکس Ef7 مدل1394ِ,, یگانه سوز,,بدون رنگ وخ....

  کارکرد 30,000 کیلومتر

  29,500,000 تومان

 • سمند ,LX ,1390

  [ 1395/9/26 ]

  مركزی

  سفید، دو لکه رنگ، سمند90،موتور تعویض کامل موتور کامل نو تعویض شده ا....

  کارکرد 160,000 کیلومتر

  23,900,000 تومان

 • سمند ,LX ,1390

  [ 1395/9/26 ]

  مركزی

  سفید، دو لکه رنگ، سمند90،موتور تعویض کامل موتور کامل نو تعویض شده ا....

  کارکرد 160,000 کیلومتر

  تماس بگیرید