3 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • سمند ,LX ,1395

  [ 1395/10/21 ]

  هرمزگان

  سفید، بدون رنگ، ....

  کارکرد 1,900 کیلومتر

  31,800,000 تومان

 • سمند ,LX EF7 ,1390

  هرمزگان

  سفید، کاپوت رنگ، رینگ اسپرت و سیستم صوتی بسیار قوی تمام سرویس هاش ....

  کارکرد 190,000 کیلومتر

  23,800,000 تومان

 • سمند ,LX ,1393

  [ 1395/10/15 ]

  هرمزگان

  مشکی، بدون رنگ، ....

  کارکرد 45,000 کیلومتر

  25,200,000 تومان