10 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • پراید ,صندوق دار ,1385

  اردبیل

  زرد، بدون رنگ، پراید زرد رنگ مدل 85 دوگانه بدون رنگ تک کپسول مخزن....

  کارکرد 420,000 کیلومتر

  16,000,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1385

  اردبیل

  زرد، یک لکه رنگ، پراید زرد رنگ مدل 85 دوگانه بدون رنگ تک کپسول مخزن....

  کارکرد 420,000 کیلومتر

  16,000,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1384

  اردبیل

  یشمی، چند لکه رنگ، ....

  کارکرد 220,000 کیلومتر

  8,700,000 تومان

 • پراید ,131SX ,1391

  [ 4 روز پیش ]

  اردبیل

  سفید، بدون رنگ، بدون ضربه و رنگ فنی سالم ترمز ای بی اس فرمان هی....

  کارکرد 8,500 کیلومتر

  16,200,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1387

  اردبیل

  نقره ای، دور رنگ، ماشین دوگانه کارخانه دو رنگ بیمه داره تموم میشه کل....

  کارکرد 1 کیلومتر

  12,000,000 تومان

 • پراید ,131SX ,1386

  [ 6 روز پیش ]

  اردبیل

  زرد، بدون رنگ، ....

  کارکرد 1 کیلومتر

  155,000,000 تومان

 • پراید ,132 ساده ,1386

  اردبیل

  سفید، چند لکه رنگ، مزايده يكدستگاه خودروي سواري پرايد ٨٦بنزين سوز تا ....

  کارکرد 1 کیلومتر

  75,000,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1383

  اردبیل

  سفید، دور رنگ، دوگانه سوز-موتور تازه تعمیر (1.5 میلیون تومان خرج ....

  کارکرد 270,000 کیلومتر

  8,500,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1383

  اردبیل

  مشکی، دور رنگ، بیمه پنچ ماهه کردم سه سال تخفیف موتور تازه تعمیر ل....

  کارکرد 62,000 کیلومتر

  7,500,000 تومان

 • پراید ,صندوق دار ,1383

  اردبیل

  سفید، یک لکه رنگ، بیمه تمام تخفیف انژکتوری بیمه تا پایان سال لاست....

  کارکرد 1 کیلومتر

  9,100,000 تومان