1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • تویوتا ,2F وانت ,1983

    همدان

    بژ، کامل رنگ، وانت تویوتا 2f مناسب کوه و صحرا.همدان.09183113134....

    کارکرد 1 کیلومتر

    14,000,000 تومان