1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • رانا ,EL ,1392

  [ 1395/10/21 ]

  یزد

  سفید، بدون رنگ، تميز.بيمه تا٢.٩٦.....

  کارکرد 70,000 کیلومتر

  26,000,000 تومان