1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • ب ام و ,518i ,1957

    اصفهان

    سبز، چند لکه رنگ، بیمه 4 سال تخفیف و تا برج 11. از نظر فنی و بدنه بد....

    کارکرد 100,000 کیلومتر

    6,500,000 تومان