2 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • پروتون ,ایمپیان ,2007

  اصفهان

  آلبالویی، بدون رنگ، ....

  کارکرد 200,000 کیلومتر

  36,000,000 تومان

 • پروتون ,جن تو ,2008

  اصفهان

  طوسی، چند لکه رنگ، زيباترين رنگ جنتو/ بدنه و فنى و داخل اتاق در حد صف....

  کارکرد 140,000 کیلومتر

  32,700,000 تومان