3 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • دنا ,1.7 لیتر ,1394

  [ 3 روز پیش ]

  اصفهان

  دلفینی، بدون رنگ، ....

  صفر کیلومتر

  تماس بگیرید

 • دنا ,1.7 لیتر ,1394

  [ 3 روز پیش ]

  اصفهان

  دلفینی، بدون رنگ، ....

  صفر کیلومتر

  تماس بگیرید

 • دنا ,1.7 لیتر ,1394

  اصفهان

  مشکی، بدون رنگ، ....

  کارکرد 37,000 کیلومتر

  40,000,000 تومان