2 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • فولکس ,کدی ,2002

  اصفهان

  سفید، چند لکه رنگ، سالم مسقف تا 9 ماه بیمه کم کار تمیز....

  کارکرد 80,000 کیلومتر

  18,000,000 تومان

 • فولکس ,گل ,1385

  اصفهان

  سفید، بدون رنگ، ١١ ماه بيمه بدون رنگ فني سالم ١٠ سال تخفيف....

  کارکرد 200,000 کیلومتر

  19,500,000 تومان